Iniekcja Krystaliczna Usuwanie wilgoci

Izolacja Pionowa i Pozioma

FACHOWE DORADZTWO

Jesteśmy doświadczoną firmą specjalizującą się w identyfikacji, diagnozowaniu i skutecznym usuwaniu problemów z wilgocią w budynkach. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom zdrowego i suchego środowiska, wolnego od szkodliwych skutków nadmiernego poziomu wilgoci.

PROFESJONALNE USUWANIE WILGOCI

Specjalizujemy się w osuszaniu budynków i odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowych metodą iniekcji krystalicznej opatentowanej przez dr Wojciecha Nawrota, który za jej opracowanie uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, w kraju i na świecie.

PREPARATY O NAJWYZSZEJ SKUTECZNOSCI

Preparat do iniekcji krystalicznej dr Wojciecha Nawrota jest dostępny u profesjonalnych dostawców i specjalistów w dziedzinie uszczelniania wilgoci. Preparat został specjalnie opracowany, aby zapewnić wysoką skuteczność w usuwaniu wilgoci i przecieków. Działa poprzez penetrację porów i mikroszczelin w strukturze budowlanej, tworząc trwałą barierę przed wodą.

Więcej o iniekcji krystalicznej

Iniekcja Krystaliczna® jako technologia osuszania budowli z wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu na skutek braku skutecznie działającej poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej przeszła pełny cykl rozwojowy – od pomysłu do przemysłu. Autorem technologii Iniekcji Krystalicznej® jest dr inż. Wojciech Nawrot. Za termodynamiczne uzasadnienie tego zjawiska w postaci uogólnionego równania matematycznego prof. I Prigogine otrzymał w 1977 r. nagrodę Nobla. Oryginalnym osiągnięciem dr. inż. Wojciecha Nawrota jest wynalezienie i praktyczne opracowanie metody świadomego i celowego kierowania tym unikalnym zjawiskiem. Prace te poprzedzone były 11-letnimi badaniami teoretycznymi nad symulacją równania ogólnego I. Prigogina, a ich wyniki wyprzedziły o wiele lat rezultaty uczonych amerykańskich z Indiana University w tej samej dziedzinie. Przy zastosowaniu zjawiska samoorganizacji kryształów dr inż. Wojciech Nawrot opracował rozwiązanie techniczne, które umożliwia tworzenie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych w murach budowli zawilgoconych podciąganiem kapilarnym. Utworzona w ten sposób struktura w ciałach kapilarno-porowatych jest podobna do wąskoszczelinowych pierścieni, które można praktycznie spotkać w naturze w systemach geologicznych (tzw. pierścienie Lieseganga). Za opracowanie i wdrożenie do praktyki budowlanej Iniekcji Krystalicznej® autor uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą. Jako jedyny na świecie wynalazca został nagrodzony kompletem siedmiu złotych medali z wyróżnieniem na najbardziej prestiżowych kontynentalnych wystawach wynalazków w Brukseli (1993 r.), Genewie (1995 r.), Pittsburghu-USA (1996 r.), Pekinie (1996 r.), Casablance (1997 r.), Norymberdze (1997 r.) i w Moskwie (2001 r.) oraz nagrodami specjalnymi Rosyjskiej Akademii Nauk (1996 r.) i Chińskiej Akademii Nauk (1996 r.).